Erasmus+ Women only radio training

Europeiska unionens jämställdhet mellan könen förverkligas ännu inte i media, varken när det gäller medieproducenter eller medieinnehåll.

Dessutom är kvinnor i minoritet i mångfaldig pluralistisk närradio. Målet med radioutbildningen ”Endast kvinnor – Women counter-telling their stories” -projekt är att öka antalet kvinnor som producerar närradioprogram.

Det föreslagna projektet kommer att ta fram riktlinjer för kvinnors närradioutbildning baserad på utbyte av expertis och god praxis mellan kvinnliga utbildare i partnerorganisationer och om att etablera en ny innovativ strategi för närradioutbildning som riktar sig till utsatta kvinnor. Projektet kommer att tillämpa, testa och ta i bruk metoder för engagerad feministisk pedagogik utvecklade av bell hooks: dialog, empowerment, röst, känsla av gemenskap, och erkännandet av känslor och kroppslighet som en del av holistisk mänsklighet i utbildningssituationer.

Projektet kan inte genomföras utan insatser från den slutliga målgruppen, utsatta kvinnor som kanske inte är de första som knackar på en radiodörr. För att få dem till workshops samarbetar projektet med lokala intressenter såsom kvinnoorganisationer. Under workshops endast för kvinnor testas nya träningsmetoder, och praktikanter lär sig att berätta deras berättelser och göra radioprogram om dem. Berättelser spelar roll, de har makt att påverka vad människor kan se som verkligt.

Socialt dominerande berättelser kan alltid utmanas genom att göra motberättelser, dvs. genom att ge röst åt de människor vars upplevelser inte så ofta berättas. Det är viktigt att få lyssna på kvinnors motberättelser i Covid-19 kristid.

Resultaten av workshoparna är ett Curriculum av radioworkshops om kvinnors motberättelser inklusive utbildningsrelaterade övningar som stödjer metoder för engagerad pedagogik och kvinnors motberättelser som ska sändas i våra radioapparater.

Projektet främjar kvinnors inkludering och mångfald av röster i media genom att utveckla känslig utbildning för kvinnor; kompetensen hos kvinnliga medieutbildare att svara på behoven hos utsatta kvinnor; och jämställdhet som mediautbildare och som producenter.

Intresserad att medverka? Skicka in intresset!

15 + 5 =