Kunskap och lärdom

Utbildning spelar en mycket viktig roll i att hålla närradion levande, mångfacetterad och inkluderande, och skall erbjudas alla medborgare oavsett deras sociala status, färdigheter eller livssituation. Jämfört med sociala media är den icke vinstdrivande närradion ett ansvarstagande medborgarmedium med sändningstillstånd och ansvariga utgivare. Närradion låter människors röster höras med god journalistisk etik och kritisk mediaförståelse som ledord.

Att göra radio

Introduktion till radio som medium och ett radioprograms olika delar.

Intervjuteknik

Här får du veta hur du förbereder din intervju och hur du kan uppmuntra fylliga svar, varvat med många praktiska tips på vägen.

Samarbeten och projekt

Närradions riksorganisation har under pandemin engagerat sig i ett projekt kallat Radio Nordplus, med medel från Nordiska rådet. Vi väljer att genom denna öppna utbildningsportal ge er tillgång vad vi har lärt oss samt hur vi kan lära er.

Tillsammans blir vi starka och engagerar oss för lokalmedia!