Att göra radio

Radio är ljud

Det är så självklart att det låter dumt, men radio är ett ljudmedium. Vår begränsning är att allt vi vill förmedla måste översättas till ljud och vår fördel är att vi inte behöver bry oss om någonting utöver hur det låter.

Alla former av ljud kan användas för att sätta ihop ett radioprogram. Som regel ska hela programmet ha en god nivåbalans och vara fritt från brus, distorsion, brum och andra oönskade defekter, men även oljud kan användas om det görs med avsikt och måttfullhet. En god radiomakare använder olika typer av ljud för att skapa bilder, känslor och förväntan hos lyssnaren, inte bara musik och tal.

Radio målar bilder

Även om radion inte sänder ut bilder att titta på, har vi som mål att måla upp en bild för lyssnaren av vad vi ser, fruktar eller drömmer om.

En bra bok beskriver hur omgivningen ser ut, luktar och låter, samt vad huvudpersonen lägger märke till. Det är dessa beskrivningar som ger läsaren inlevelse i berättelsen. På samma sätt kan vi som radiomakare måla upp olika miljöer som berikar den historia vill vill berätta. Fördelen är att vi inte behöver använda ord, utan kan låta ljud i bakgrunden tala och lyssnaren göra sin egen tolkning.

Om vi spelar in intervju med lite samtalssorl och porslinsklirr i bakgrunden kommer lyssnaren föreställa sig själv sittandes vid ett kafébord med den intervjuade och hela samtalet får en varm och gemytlig grundton.

Även avsaknaden av ljud kan förmedla information. Föreställ dig till exempel en upprörd talare som framför sina åsikter och rösten låter som om den förstärkts genom en högtalaranläggning. Om vi inte hör några åhörare ge respons – vad säger det?

Praktiska exempel

Utnyttja stereobredden, som att panorera en förbipasserande bil.

Som övergång från en låt till kaféintervju, kan du tona ut musiken med tilltagande rumsklang och panorera till ena sidan samtidigt som sorl kommer in och intervjun börjar igen. Tänk dig en kamera som drar sig tillbaka från en radio bakom disken, tills bordet ni sitter vid hamnar i bildrutans centrum.

För filmskapande är övergångar ett centralt verktyg som ofta används kreativt för att antingen förstärka berättelsen eller inte störa berättelsens flow. Håll ögonen öppna, många av dem kan översättas till ljud och användas i berättande radioprogram.

Radio förmedlar känslor

Ett bra radioprogram skapar känslor och väcker intresse hos lyssnaren.

Musik

En grundbult i många program är musiken som kan skapar sina ljuva eller stimulerande eller nostalgiska känslor.

jinglar förstärker känslan och innehållet genom att ge programmet ett sammanhängande och igenkänningsbart ljudspråk, medan talet talet förmedlar information och kunskap.

Övning

Lyssna på några sånger från olika decennier och genrer. Efter varje sång antecknar du vilka känslor och idéer den väckte hos dig. Skriv även ner om du tror att sången skulle kunna väcka andra känslor hos någon annan.

Tal

Något som ibland glöms bort är att lyssnaren ofta berörs mer av hur vi säger något än vad vi säger. En entusiastisk röst väcker nyfikenhet och en talare med gråten i halsen väcker medlidande. Rösten avslöjar hur talaren känner sig utan att vi behöver göra en tolkning och berätta det.

Det är mycket svårt att redigera ett program så att det engagerar den som lyssnar. Det är mycket enklare att hitta någon som kan berätta om ämnet med iver och inlevelse. Låt rösten tala för sig och skapa engagemang, nyfikenhet, spänning och förväntan.

Rösten kan också avslöja mer än talaren vill förmedla. Är man osäker som radiopratare finns det ingenting värre än att läsa innantill från ett papper. En monoton högläsningsröst tappar lyssnarens intresse väldigt snabbt även om ämnet är av intresse.

Övning

Lyssna på några scener från olika TV-serier eller filmer på språk du inte förstår – utan att titta på bilden.

Beskriv de olika personernas humör. Hur vill de framstå för de andra i scenen? Kan du säga någonting mer utifrån det du hört?

Nordplus