Radio Nordplus

Under 2020–2022 har Närradions Riksorganisation deltagit i projektet ”Radio Nordplus – train the trainers without borders” tillsammans med Aarhus Global Media från Danmark och Kansan Radioliitto – Folkets Radioförbund från Finland. Projektet finansierades av Nordiska rådet med medel från deras projekt för nordiskt samarbete.

Syftet med projektet har varit att ta fram utbildningsmaterial till stöd för dem som håller utbildningar för närradioproducenter, med tyngdpunkt på utbildningar för personer med särskilda behov att ta hänsyn till. Målet har varit att sänka tröskeln för dem som vill komma in och börja sända närradio.

Utbildning spelar en mycket viktig roll i att hålla närradion levande, mångfacetterad och inkluderande, och skall erbjudas alla medborgare oavsett deras sociala status, färdigheter eller livssituation. Jämfört med sociala media är den icke vinstdrivande närradion ett ansvarstagande medborgarmedium med sändningstillstånd och ansvariga utgivare. På en närradiostation låter vi människors röster höras med god journalistisk etik och kritisk mediaförståelse som ledord.

Projektet har resulterat i mycket material som kan användas av vem som helst för att hålla utbildningar på sin ort. Vi har även hållit testutbildningar och justerat materialet under projektets gång. Tack till alla er som givit synpunkter.

Allt material går att ladda ner från projektets webbplats på svenska, danska, finska och engelska. Vi kommer även anpassa allt material för svenska förhållanden och publicera det här på NROs utbildningsportal.

Även om projekttiden nu är slut, har arbetet bara börjat. Det är en levande materialsamling som ska förbättras och förnyas över tid eftersom vi får nya erfarenheter och tekniken förändras.

Sverige

Danmark

Finland

Nordplus