Närradions Riksorganisation

Vi är en paraply organisation för flera närradioföreningar i sverige, med deras intresse i fokus arbetar vi för att stimulera en bra radio med lokal anknytning genom goda samarbeten. Det arbete vi gör inom Närradions riksorganisation (NRO) är att sprida kunskap via utbildningsmaterial om hur man gör intervjuer och skapar intressant radio. Vi bistår med tekniskt kunnande och tips kring vad som behövs för både drift, utveckling och nystart av närradio.

Många av våra medlemar sänder idag sina program genom självkostnadspris med eldsjälar som helt ideellt lägger ner tid och pengar på att ge invånare i vardera kommun något unikt. Allt från ljuva toner av musik till en vägledning för själen genom eter och webb.

NROs mål tillsammans med våra medlemar

  • Den lokala närvaron, en nära radio som speglar det lokala samhället
  • Radio vid kris o krig, ett kommunalt komplement till P4 i samarbete med kommunen.
  • Integrationsradio, radio på invandrarspråk där invandrarna själv gör program
  • Samarbeta med Public Service

NRO ska stimulera detta genom att

  • Ge tips på bra exempel på ovan via vår hemsida
  • Knyta kontakter mellan våra föreningar genom regionala träffar, fysiska o digitala
  • Ge ut regelbundna nyhetsbrev som också når de som sänder i radion, inte bara styrelseledamöter
  • Erbjuda god utbildning via vårt utbildningsmaterial, som också finns på vår hemsida
  • Erbjuda goda avtal med upphovsrättsorganisationer m.fl.
  • Lobba mot politiker, stöd och minskade avgifter

Tillsammans med våra medlemar är vi starka!

Stipendium 2025 nominering pågår!

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Jämställdhet i Närradion

Under några års tid har vi varit med i ett europeiskt projekt med syfte att ge kvinnors berättelser mer plats i radion. Projektet avslutades i februari och i samband med årsmötet kommer de som arbetat med detta informera om projektet och dess resultat.

Medlemsidan

Information till våra medlemar finns på medlemsidan, har ni inte redan inloggning så tryck på ”Bli medlem” nedan.