Internationellt

NRO är genom CMS (Community Medis Sweden) medlem i den Europeiska organisationen Community Media Forum Europa, CMFE, vi är också medlemmar i Amarc Europe och har med anledning av det antagit en policy för det internationella arbetet.

NRO ska i internationella sammanhang verka för erfarenhetsutbyten av olika slag mellan svenska närradioföreningar och liknande förningar i andra länder.

Att icke kommersiella radiostationer får goda villkor för sina sändningar:

  • Sändningsmässigt
  • Tekniskt
  • Avgiftsmässigt
  • Upphovsrättsmässigt

Värna om de ideella värdena och den s.k. ”tredje sektorn” så att den kan utvecklas även inom medieområdet. Detta kan också göras via olika ideella rörelser som driver närradioverksamhet i Sverige och som har kontaktnät i andra länder.

Gemensamma utbildningsinsatser /nordiskt och europeiskt/ som stärker icke kommersiell radio.
Läs mer om NROs internationella policy samt Etiska regler för press på nedanstående länkar.

Internationell policy

Etiska regler för press

AMARC Association of community radio broadcasters

CMFE Community media forum europe

eu-gd-kultur