Information

Närradions riksorganisation startade 1996. Fler och fler har anslutit sig till NRO och vi är nu den största riksorganisationen för närradio i Sverige. Tillsammans representerar vi ca 600-700 lokala tillståndshavare av de drygt 1 000 lokala föreningar som sänder närradio i Sverige. Vårt mål är att alla som sänder närradio är våra medlemmar.

Medlemmar i NRO är närradioföreningar i Sverige. Vårt motto är:
Låga medlemsavgifter – Mycket för pengarna.

 

  • Att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen rörande lagar och förordningar inom närradion samt frågor av gemensam betydelse.
  • Att samarbeta och när så krävs förhandla med myndigheter och andra, inom närradion verksamma intresseorganisationer.
  • Att främja bildandet av lokala närradioföreningar.

Våra medlemsavgifter.
1 – 5 medlemmar = 1000 kr

6 – 10 medlemmar = 1 600 kr

11 – 15 medlemmar = 2 200 kr

16 – 20 medlemmar = 2 900 kr

21 – medlemmar = 3 600 kr