Rapportering

Rapportering av musikanvändningen sker från 2017 direkt till respektive Stim och Ifpi/Sami. Rapportering till ALIS sker fortfarande till NRO som sammanställer och skickar samlat till ALIS.

Fyll i blanketten och sänd till ordforande@nro.se senast 31 mars 2024.

ALIS Rapportering