Stadgar

NRO Stadgar går att hämtas hem via Denna länk Närradions Riksorganisations – Stadgar (öppnas i ett nytt fönster).

Observera att dokumentet är i PDF-format och kan så behöva Acrobat Reader för att öppnas. Har du redan PDF-läsare öppnas denna automatiskt, på vissa nya datorer öppnas detta dokument i webbläsaren. De flesta mobila enheter öppnar en inbyggd PDF-läsare för du ska kunna se innehållet.