Erasmus+ Women only radio training

Europeiska unionens jämställdhet mellan könen förverkligas ännu inte i media, varken när det gäller medieproducenter eller medieinnehåll.

Dessutom är kvinnor i minoritet i mångfaldig pluralistisk närradio. Målet med radioutbildningen ”Endast kvinnor – Women counter-telling their stories” -projekt är att öka antalet kvinnor som producerar närradioprogram.

Projektet har tagit fram riktlinjer för kvinnors närradioutbildning baserad på utbyte av expertis och god praxis mellan kvinnliga utbildare i partnerorganisationer och om att etablera en ny innovativ strategi för närradioutbildning som riktar sig till utsatta kvinnor. Projektet har testat metoder för engagerad feministisk pedagogik.

Under workshops endast för kvinnor testas nya träningsmetoder, och praktikanter lär sig att berätta deras berättelser och göra radioprogram om dem. Berättelser är viktiga, de har makt att påverka människor.

Resultaten av workshoparna är ett Curriculum av radioworkshops om kvinnors berättelser inklusive utbildningsrelaterade övningar som stödjer metoder för engagerad pedagogik och kvinnors berättelser som ska sändas genom våra närradiosttationer.

Projektet främjar kvinnors inkludering och mångfald av röster i media genom att utveckla känslig utbildning för kvinnor; kompetensen hos kvinnliga medieutbildare att svara på behoven hos utsatta kvinnor; och jämställdhet som mediautbildare och som producenter.