Börja sända Närradio

Enligt lagen måste man för att börja sända närradio bilda eller tillhöra en förening (juridisk person). Man måste vara en förening som har anknytning till orten vid vilken man planerar att börja sända närradio. För att vara en ideell förening måste man uppfylla kravet på att vara en juridisk person dvs. ha antagit stadgar. Vidare måste man för att kunna sända närradio tillhöra någon av följande kategorier för att få tillstånd att sända närradio.

  • Ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet
  • Församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan
  • Obligatoriska sammanslutningar av studerande vid universitet och högskolor, t.ex. studenkårer
  • Sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradändamål, dvs. närradioföreningar

På länken nedan hittar du mer information om hur du kan starta en närradio och vad som krävs.
https://www.mprt.se/sanda-och-publicera-media/For-dig-som-sander-radio/narradio/