Gruntvigprojekt

Många av våra medlemmar har deltagit i olika Gruntvig projekt inom det Europeiska samarbetet.

Radio Kärnan i Helsingborgs Närradio deltog i ett Gruntvig projekt ”Forgotten Merory” tillsammans med 10 närradiostationer i Europa. Projektet utgick från hur vi rapporterar vår glömda historia i våra radiostationer.

Som ett resultat av projektet gjordes ett antal radioprogram och ett häfte med goda råd. Booklet of good practice.