Bli medlem i NRO

Enskild medlem  250kr/år. Gäller enskilda föreningar och student förbund som vill bli anslutna till NROs medlemsförmåner.

Medlemmar i NRO är närradioföreningar i Sverige. Vårt motto är: Låga medlemsavgifter – Mycket för pengarna.

•Att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen rörande lagar och förordningar inom närradion samt frågor av gemensam betydelse.

•Att samarbeta och när så krävs förhandla med myndigheter och andra, inom närradion verksamma intresseorganisationer.

•Att främja bildandet av lokala närradioföreningar.

 

Våra medlemsavgifter.
1 – 5 medlemmar = 1000 kr
6 – 10 medlemmar = 1 600 kr
11 – 15 medlemmar = 2 200 kr
16 – 20 medlemmar = 2 900 kr
21 – medlemmar = 3 600 kr

Ansökningsformulär gällande medlemskap i Närradions Riksorganisation!