Nordplus Projekt

Länk till projektsidan: http://radionordplus.com/

Projektet ”Radio Nordplus – utbilda lärare utan gränser” utvecklas i nordiskt samarbete och med utbyte av expertis och god praxis närradioutbildning för att sänka tröskeln för missgynnade målgrupper att delta i närradio.

Radioträning spelar en nyckelroll för att hålla samhällsradio levande, mångfaldig och plural, och den erbjuds till alla medborgare oavsett social status, färdigheter eller livssituation. Jämfört med sociala medier, ideellt närradion profileras som ansvarsfull medborgarmedia, den körs på licens och har en ansvarig chefredaktör. I en närradiostation lär sig folk att få sina röster hörda offentligt genom att använda modern medieteknik och med inställningen god journalistisk etik och kritisk mediekompetens.

Projektet kommer att producera närradioundervisning och läromedel i modern bild och ljud format och två handböcker: ”Train the trainers” presenterar en kursplan och riktlinjer för utbildare, arbeta med utsatta vuxna elever och ”Training in Tandem” erbjuder riktlinjer för närradioutbildare och målgruppsutbildare att utforma och genomföra utbildningen på likvärdig grund för en gemensam målgrupp.

Under det tvååriga projektet kommer många testkurser att genomföras i partnerländer, inklusive grundläggande
radiokurser för utsatta vuxenstuderande ledda av närradioutbildare och målgruppsutbildare i
tandem partnerskap.

Undervisnings- och utbildningsmaterialet och handböckerna ges ut på danska, finska och svenska och
de kan laddas ner från projektets webbplats.

Organisationerna bakom Radio Nordplus är:

Kansan Radioliitto – Folkets Radioförbund ry (FI)

Aarhus Global Media – Intercultural Media House (DK)

Närradions riksorganisation (SE)