Nominering till stipendium

Till den 31 Januari 2024 kan du nominera till Claes Thiléns minnesfond vid Radio Lidingö.

I år delar vi ut 3 styck stipendium till ett värde av .

Två på 6000 :-
Ett på 15000 :-

Expempel för stipendium

  • Skapat engagemang för ungdomar att göra radio och journalistik med lokalförankring.
  • Lyckats få ett stort engagemang för community media via Radio, POD, Socialamedier?
  • Använder media som ett sätt att sprida aktiviteter och information på ett nära lokalt eller mångkulturellt sätt.
  • Ger nyanlända en chans att få sin röst hörd på lokala och internationella platformar som POD och socialamedier
  • Har efter erfarenhet eller nytänkande gett större spridning eller attraktion till föreningslivet via er mediaplatform om det så är analogt eller digitalt.
  • Kommit upp med funktionella lösningar för att lokalmedia ska fungera under krissituationer.

Du får nominera helt fritt, bifoga så mycket information du kan gällande din nominering!

Styrelsen kommer efter nomineringstiden att utse en ”vinnare”.

Detta är ett stipendium som NRO delar ut på uppdrag av Radio Lidingö och är beräknat att delas ut fram till År 2030.