Comepec

Det Leonardo projekt ”Comepec” som NRO deltagit i är nu avslutat. Det material som framtagits i projektet kan laddas ner på sidan Leonardoprojekt