Programbanken tar form

Som titel på denna sida säger så utvecklas nu programbanken!   Strukturen är det svåraste och få alla funktioner att fungera som dom ska göra. Det har med allt från hur en fil laddas upp till hur den sparas på vår hemsida och databas. En fil ska inte bara finnas...