Idag den 16 juni deltog NRO tillsammans med Öppna Kanalen i Medieutredningens samråd i Svedala. Medieutredningens syfte är att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. Det betyder att mediestöd i framtiden kan gå till all media, inte bara tidningar.

”Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredningen. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.

En analys av behovet av insatser ska redovisas senast den 31 oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.” Citat från regeringens direktiv till utredaren.