En mediepolitik för framtiden

Idag den 16 juni deltog NRO tillsammans med Öppna Kanalen i Medieutredningens samråd i Svedala. Medieutredningens syfte är att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. Det betyder att mediestöd i framtiden kan gå...

Samtal om digitalradio

Fredagen den 20 februari samlades remissinstanserna för digitalradiosamordninges förslag till en träff i Berwaldhallen i Stockholm för att diskutera utredaren Nina Wormbs förslag till plan för att införa digitalradio i Sverige. NRO hade två representanter med på...