Fredagen den 20 februari samlades remissinstanserna för digitalradiosamordninges förslag till en träff i Berwaldhallen i Stockholm för att diskutera utredaren Nina Wormbs förslag till plan för att införa digitalradio i Sverige. NRO hade två representanter med på träffen.

Nina presenterade och gick igenom sin utredning, plan och svarade på frågor.

Digital marksänd radio ska starta om två år enligt den plan som  Nina Wormbs lägger fram för regeringen. I planen ingår att FM-bandet, som i princip är fullt, släcks 2022, eller senast 2024 om inte alla villkor är uppfyllda, skriver Nina Wormb. Utredningen i sin helhet kan läsas här.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Fran-analog-till-digital-marks_H2B377/?html=true

Radiocheferna (SR, SBS, MTG) presenterade sin syn på digitalradio, de var eninga om att vi bör införa digitalradio så fort som möjligt.

Representanter från Norge informerade om hur det går där, Norge ligger några år före Sverige i besluten, där har digitalradion fått så stort genomslag att man är redo att besluta om stängning av de analoga FM-näten.

Hur digitalradion kommer att påverka Närradion är ännu ej klart, ett förslag är att Närradion får vara kvar i FM-nätet, ett annat är att Närradion erbjuds plats i digitalradionätet.