Samtal om digitalradio

Fredagen den 20 februari samlades remissinstanserna för digitalradiosamordninges förslag till en träff i Berwaldhallen i Stockholm för att diskutera utredaren Nina Wormbs förslag till plan för att införa digitalradio i Sverige. NRO hade två representanter med på...